Junior Project Engineer

De functie

  • Magazijn layouting naar optimale capaciteit/kostprijs en volgens productspecificaties.
  • Stabiliteitsberekeningen volgens de vigerende normen wat betreft veiligheid en stabiliteit, geldig voor het betreffende land. (bijgestaan door senior project of static engineer).
  • Calculeert de samenstelling van componenten en berekent op basis daarvan een correcte offerteprijs. Tevens dient een volledige technische beschrijving opgesteld te worden.
  • In samenspraak met het hoofd van de Engineering bepaalt u de prioriteiten van dossiers zodoende de gestelde deadlines voor offerteopmaak te realiseren in de afdeling.
  • Hij houdt zich op de hoogte van de evolutie op de markt wat betreft producten en klanteneisen.
  • Communicatie met leveranciers beperkt zich tot het technische concept.Prijsbesprekingen gebeuren via de aankoopdienst.
  • Technische steun aan de verkoop wat betreft de technische presentatie van het project.

Het Profiel

Aanbod