Preventieadviseur

De functie

 • Je adviseert de werkgever, de leidinggevende en de werknemers met als doelstelling de verbetering van het welzijn van de werknemers. Daartoe organiseer je o.m. toolboxmeetings, waarbij je de directe medewerkers bewust maakt van het belang van een gedegen preventiebeleid.
 • Je voert de opdrachten uit in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en vervult diverse wettelijke taken.
 • Je brengt regelmatig verslag uit aan de directie over de behaalde resultaten en de mogelijke verbeteringen betreffende de functionering van het DRBS.
 • Je werkt het aanwezig VCA veiligheidsbeheerssysteem verder uit en implementeert deze in de huidige werkvoorbereiding en werkuitvoering. Verder sta je in voor het organiseren van veiligheidsopleidingen, de aangifte van ongevallen en incidenten, en de organisatie van de verplichte medische bezoeken.
 • Je evalueert de arbeidsrisico's op de werf of van het project (coactiviteit, verkeer, heftoestellen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang, …) en spoort de inbreuken of risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid van het personeel op.
 • Je analyseert en volgt de statistische gegevens van een werf over veiligheid, gezondheid, arbeidsongevallen, … op.
 • Tot slot ben je het aanspreekpunt als veiligheidsspecialist ter zake met een grote aanwezigheid op de werkvloer voor overleg.

Het Profiel

 • Je hebt een hogere opleiding genoten (bachelor niveau).
 • Je bent preventieadviseur minimaal niveau 2.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de preventie en ervaring inzake veiligheidscoördinatie, technische kennis of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan uw opgedane kennis analyseren, toepassen en kan anticiperen op de gevolgen ervan; de arbeidsomstandigheden en het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften controleren; de administratieve en reglementaire conformiteit van ondernemingen controleren.
 • Je bent stressbestendig, assertief en een teamplayer.
 • Je hebt een goede kennis van Excel, Word, Outlook, PC toepassingen.

Aanbod

 • Je komt terecht in een ambitieus team met een open communicatiestijl en reële doorgroeimogelijkheden.
 • Opleiding en ondersteuning zorgen voor een vlotte start en persoonlijke ontplooiing.
 • We bieden jou een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen in een financieel gezond bedrijf met een goede naam en faam.
 • Er wordt voldoende ruimte geboden om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheidszin te tonen.
 • Eigen inbreng wordt sterk aangemoedigd.