Quality Assurance Manager

Je overschouwt het kwaliteitsgebeuren vanaf de ontvangst van de grondstoffen tot de levering aan de klant en volgt hiervoor het hele productieproces nauwgezet op. Je bekleedt een sleutelpositie […]

Quality Manager

Het is jouw uitdaging om de kwaliteitsafdeling uit te bouwen met focus op customer experience. Bijkomend optimaliseer je de kwaliteit in de ruime zin tot ieder product en […]

kwaliteitsverantwoordelijke

Je past consequent de voorgeschreven veiligheid- en milieurichtlijnen toe, zodat op een veilige en milieubewuste wijze de vooropgestelde taken uitgevoerd kunnen worden. Je volgt dit alles ook nauwlettend […]

Quality Manager

The Quality Manager embeds and drives a culture of quality assurance and quality improvement in all parts of the laboratory operations. You ensure that all accreditations are maintained and […]

Quality Manager

Je coacht en je stuurt het kwaliteitsteam aan; Je rolt samen met je team het kwaliteitsbeleid en de continue optimalisatie van het kwaliteitssysteem uit; Je bent ervoor verantwoordelijk […]

Process Quality Engineer

Je coördineert en volgt alle kwaliteitsaspecten van de producten binnen de grijperafdeling op. Hierbij ben je het aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en productie. De klant rekent op jou […]

Claims & Warranties Engineer

Je organiseert, analyseert en evalueert de klachten van klanten. 40% van de tijd ga je op werfbezoek met focus op de Benelux markt. Je bepaalt de oorzaken van […]

Quality Engineer

Je beoordeelt de conformiteit van de producten. Je neemt de leiding voor het proactief inplannen en uitvoeren van de nodige kwaliteitscontroles (materiaal op voorraad en certificaatleveringen). Je beslist […]

Senior Quality Engineer

Je coördineert en volgt alle kwaliteitsaspecten op van een bepaalde productgroep en je bent het aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en productie. Je begeleidt hen op kwaliteitsgebied bij de […]

Collaborateur Qualité

En tant qu'Assistant Qualité, votre mission générale est la gestion de toutes les tâches liées au département qualité ainsi que le suivi des non-conformités. Les responsabilités suivantes feront […]